• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

Občasník MAS Nad Orlicí

Vážení partneři v území Místní akční skupiny NAD ORLICÍ,

v příloze naleznete první číslo našeho občasníku, jehož obsahem jsou projekty, výzvy, semináře, které nyní realizujeme.

NADORLIČNÍK