• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

Studie proveditelnosti zajištění maloobchodní prodejny s potravinami v obci Výrava

Na konci loňského roku došlo k uzavření místní maloobchodní prodejny, kterou provozovala společnost Hruška spol. s r.o. Objekt prodejny je ve vlastnictví společnosti CPI Reality, a.s., Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1. Tato společnost má se společností Hruška spol. s r. o. na pronájem objektu uzavřený dlouhodobý nájemní vztah. Přesný termín jeho ukončení však obci i přes dotaz na pronajímatele není dosud znám, z dostupných jiných zdrojů se má jednat o rok 2020.
Z tohoto důvodu obec zadala studii k vyhodnocení současné situace po ukončení činnosti místní prodejny a návrh řešení pro zajištění maloobchodní prodejny s potravinami při využití současné budovy obecního úřadu s čp. 116 a další obecní budovy – budovy bývalé školy s čp. 104. Tato studie proveditelnosti má tedy za cíl vyhodnotit toto zadání a nabídnout vhodné a ekonomické řešení při zohlednění dalších potřeb obce, potažmo obecního úřadu vč. propočtu nákladů navrženého řešení. Studie bude podkladem pro kvalifikované rozhodnutí zastupitelstva obce Výrava.
Studie proveditelnosti