• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

Tříkrálová sbírka

Výtěžek Tříkrálové sbírky
foto tks 2019V sobotu 5. ledna proběhla ve Výravě a Dolném Černilově Tříkrálová sbírka, při které vybrali malí koledníci rekordních 18.995 korun.
Obec Výrava děkuje všem, kteří se do sbírky zapojili, nejen koledníkům a jejich doprovodu, ale zejména štědrým dárcům.