• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

Svoz nebezpečného a objemného odpadu

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ firmou Marius Pedersen proběhne ve Výravě u bývalé prodejny

v sobotu 4. května od 11:10 do 11:40

Vybírané nebezpečné odpady: oleje nebo tuky, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie, detergenty, odmašťovací prostředky, staré léky, pesticidy, akumulátory.

Dále MP odebere: pneumatiky (osobní), monočlánky, zářivky, výbojky, ledničky, mrazničky, televizory, elektropřístroje jako jsou radia, vysavače, pračky, sporáky, atd.

JINÉ ODPADY NEŽ JSOU UVEDENY NA SEZNAMU SE NEVYBÍRAJÍ!

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER bude k dispozici vedle kontejneru na bioodpad v blízkosti ZD Výrava v pátek 3.5. od 16 do 18 hodin a v sobotu 4. 5. od 16:00 do 18 hodin.