• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

Informace pro občany s adresou na obecním úřadě

Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?
Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt.

Podrobnosti naleznete v letáku.