• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

Záměr pronájmu budovy maloobchodní prodejny

Obec Výrava zveřejňuje v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a na základě přijatého usnesení v bodě 2 při jednání 9. zasedání zastupitelstva obce Výrava ze dne 5.8.2019, záměr pronajmout níže uvedený majetek obce Výrava:

 Budova maloobchodní prodejny č.p. 139, stojící na pozemku p.č.st. 182, o výměře 299 m2, a pozemek s p.č. 1878/68 o výměře 1199 m2, vše v k.ú. Výrava

V případě zájmu je možné podat nabídku na Obecní úřad Výrava do 30. září 2019 do 15:00 hod.

Více informací zde: Záměr pronájmu