• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

Anketa občanů Výravy a Dolního Černilova k plánu rozvoje obce, podzim 2019

Milí spoluobčané,

V souvislosti s přípravami nového Plánu rozvoje obce na příštích několik let bych vás ráda oslovila s několika dotazy týkajícími se života ve Výravě a Dolním Černilově. Zajímá mě, co by se podle vás dalo vylepšit, do jakých oblastí by měly směřovat finanční prostředky i jak vy osobně byste mohli a chtěli přispět ke zkvalitnění života v obci.

Anketu je možné vyplnit i elektronicky, formulář vyplníte kliknutím na tlačítko pod článkem. Pokud chcete  vyplnit ručně, vhoďte do schránky na Obecním úřadě ve Výravě nebo přineste osobně v úředních hodinách.

Na vaše odpovědi se budu těšit do 20.10.2019. I v budoucnu si ráda vyslechnu Vaše podněty, a nápady. Věřím, že společně se nám podaří vybudovat ještě příjemnější místo k životu. Děkuji vám za spolupráci, moc si jí vážím.

Eva Nepokojová, starostka

Vyplnit Formulář