• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

INFORMACE O ODPADECH

Poplatky za svoz komunálního odpadu na rok 2020 jsou splatné od 1.1. do 29.2.2020.

Známky je možné uhradit bankovním převodem na č.ú. 25420511/0100, variabilním symbolem je číslo popisné domu.

Hotově lze platit v pokladně obecního úřadu ve Výravě v úředních hodinách (upozorňujeme na změnu v měsíci lednu).

Poplatky jsou vyšší o 15% oproti letům minulým z důvodu stále rostoucích nákladů na svoz KO.

Novou obecně závaznou vyhlášku (OZV) č.1/2019 o poplatku za svoz komunálního odpadu naleznete ZDE.

Ceník známek na rok 2020

Svozový kalendář odpadů na rok 2020

Jak správně třídit?

Kontejner na bioodpad je otevřen celoročně