• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

Informace občanům

Milí spoluobčané,

Usnesení Vlády ČR ze dne 16. března 2020 č. 240 o přijetí krizového opatření doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.

Zároveň nařizuje starostům obcí zajistit těmto osobám pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.

PROSÍM, BUĎTE OHLEDUPLNÍ A PŘI STYKU S JINÝMI OSOBAMI POUŽÍVEJTE ROUŠKY NEBO ALESPOŇ DBEJTE NA ZAKRYTÍ NOSU A ÚST.

KDYBY SE KTERÝKOLIV Z OBČANŮ V PRŮBĚHU PANDEMIE DOSTAL DO OBTÍŽNÉ SITUACE A POTŘEBOVAL POMOC S NÁKUPEM POTRAVIN A LÉKŮ NEBO ZAJIŠTĚNÍM JINÉ PRO ŽIVOT NEZBYTNÉ ZÁLEŽITOSGTI, AŤ SE OBRÁTÍ NA STAROSTKU OBCE.