• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

Jarní svoz odpadů

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER

Kontejner bude pro občany otevřen v sobotu 9. a v neděli 10. května  vždy od 17 do 19 hodin v areálu naproti ZD.

Přivézt můžete nábytek, matrace, linolea, koberce, dřevotřísky, kočárky, objemné hračky, sportovní potřeby (lyže…) apod.

Kontejner je pro občany Výravy zdarma.

 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

firmou Marius Pedersen, a.s. proběhne v  sobotu 16. května mezi 11:00 a 11:25 u prodejny.

Přivézt můžete oleje a nebo tuky, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie, detergenty, odmašťovací prostředky, staré léky, pesticidy, akumulátory (i plné), monočlánky, zářivky, výbojky, pneumatiky (osobní), ledničky, mrazničky, televizory, elektropřístroje - radia, vysavače, pračky, sporáky, atd.

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje, monočlánky a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na zpětný odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.

 

Prosíme o dodržování aktuálních hygienických opatření.