• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

Odvádění odpadních vod do kanalizace

Zde naleznete všechny důležité informace týkající se odvádění odpadních (splaškových) vod z nemovitostí. V naší  obci máme kanalizaci pro veřejnou potřebu, která není zakončena centrální čistírnou odpadních vod, proto je řešení odvádění odpadních vod individuální záležitostí každé nemovitosti.

Informační leták
Kontakty
Smlouva pro občany
Smlouva pro provozovny