• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

Výzva MAS č. PRV 1

Místní akční skupina NAD ORLICÍ, o.p.s. vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

Seznam vyhlášených výzev