• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

Obec

 

Pasport místních komunikací
- Technická zpráva
- Mapa
- Tabulkový passport

ico pdf
ico pdf
ico pdf
Plán zimní údržby
Plán zimní úrdžby - mapa
ico pdf
ico pdf

Inženýrské sítě

- kanalizace dešťová
- vodovod
- veřejné osvětlení

Řešení následků povodně - II. část - oprava propustku u Letního parketu

kraj1

Oprava propustku u Letního parketu u Hrubých byla spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje částkou 150 000,- Kč v rámci projektu „Řešení následků povodně v obci Výrava dne 28. 5. 2016 – II. část“. Celkové výdaje na opravu propustku včetně projektových prací činily částku 323 423,- Kč. Na uvedenou opravu by v budoucnu měla navázat kompletní rekonstrukce této místní komunikace.

 

 

 

img 8424

img 8690

img 8691

img 8692

 

 

logo sfdiV termínu červenec až září 2015 realizovala obec Výrava za finanční podpory Státního fondu dopravní infrastruktury, investiční akci „Stavba VIII. etapy chodníků v obci Výrava podél II/299“. Zakázku pro obec Výrava realizovala společnost MADOS MT s.r.o., se sídlem Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Celkový náklad stavby činil částku 608 750,- Kč. SFDI poskytl na realizaci akce z programu Bezpečnost 2015 finanční příspěvek ve výši 362 tis. Kč.

 

 

image003

 

image005

 

Řešení následků povodně - I. část

kraj1Obec Výrava obdržela dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje, z programu 16RGI02-0071 na řešení následků povodně v obci Výrava dne 28.5.2016. Výše poskytnuté dotace činí 300.000,- Kč

 

 

 

 

Podkategorie

Podkategorie