• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

logo sfdiV termínu červenec až září 2015 realizovala obec Výrava za finanční podpory Státního fondu dopravní infrastruktury, investiční akci „Stavba VIII. etapy chodníků v obci Výrava podél II/299“. Zakázku pro obec Výrava realizovala společnost MADOS MT s.r.o., se sídlem Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Celkový náklad stavby činil částku 608 750,- Kč. SFDI poskytl na realizaci akce z programu Bezpečnost 2015 finanční příspěvek ve výši 362 tis. Kč.

 

 

image003

 

image005