• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

logo mze

V termínu listopad 2016 až červenec 2017 realizovala obec Výrava za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR, investiční akci „Obnova vodní nádrže před čp 53 v obci Výrava“. Zakázku pro obec Výrava realizovala společnost Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice. Celkový náklad stavby činil částku 2 989 644,- Kč. Ministerstvo zemědělství ČR poskytlo na realizaci akce z programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ finanční příspěvek ve výši 2 mil. Kč.

 

image003

image005

image007

image009

image011