• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

logo sfdi

V období 03/2018 až 05/2019 realizovala obec Výrava za finanční podpory Státního fondu dopravní infrastruktury, investiční akci „Stavba VI. etapy chodníků v obci Výrava podél III/2992“. Předmětem stavby byla výstavba nového chodníku o celkové délce 495m podél silnice III/2992. Zakázku pro obec Výrava realizovala společnost STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha. Celkový náklad stavby činil částku 3 477 956,- Kč. SFDI poskytl na realizaci akce z programu Bezpečnost 2017 finanční příspěvek ve výši 1 815 000,- Kč. Finanční příspěvek obec na realizaci akce vyčerpala v následujícím období let 2018 -19.

 

 

 

 

 

 image004

image006

image008

image010