• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

Oprava místní komunikace od čp. 71 po čp. 87

kraj1

Jedná se o celkovou rekonstrukci místní komunikace. Silnice je řešena jako obousměrná komunikace délky 206,85 m a šířky 3,5 m se dvěma výhybnami. Sklon jednostranný 2,5%. Stávající konstrukce vozovky bude odstraněna a nahrazena novou zesílenou konstrukcí s asfaltovým povrchem. Součástí rekonstrukce komunikace je zřízení odvodnění pomocí UV a podélného dlážděného rigolu ze žulových kostek. Nová konstrukce vjezdů k nemovitostem se opatřila povrchem z betonové dlažby. V roce 2016 na této komunikaci obec za podpory Královéhradeckého kraje úspěšně provedla opravu propustku přes Výravský potok, a v roce 2017 obec z vlastních zdrojů provedla výstavbu stoky dešťové kanalizace pro odvedení části vody z této komunikace. Předpokládaný náklad na opravu komunikace činil částku 3 700 000,- Kč. Akce byla zahrnuta do střednědobého výhledu rozpočtu obce na období let 2018 -2021.

V roce 2018 obec získala na realizaci akce od Královéhradeckého kraje z Programu obnovy venkova finanční příspěvek ve výši 1 350 000,- Kč. Na základě výsledku výběrového řízení byl vybrán zhotovitel stavby, společnost STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5. Realizace akce proběhla v období březen až duben 2019. Celkový náklad stavby včetně projektové přípravy a inženýrské činnosti činil částku 3 850 000,- Kč.

Současně s rekonstrukcí místní komunikace byla podél této komunikace provedena modernizace a prodloužení veřejného osvětlení. Modernizaci a prodloužení veřejného osvětlení provedla firma ERMO, spol. s r.o., se sídlem Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové. Celkový náklad stavby včetně projektové přípravy a inženýrské činnosti činil částku 120 000,- Kč.

image002 

 image004

 image006

image008

image010

image012

image014

image016