• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

Obec

Poděkování KHK za podporu provozu prodejny

 

logo khk 230                                                                 znak obce                 

Královéhradecký kraj podpořil v roce 2020 částkou 50 000 korun projekt „Podpora provozu prodejny v obci Výrava“, evidovaný pod číslem 20RRD10-0065. Částka byla poskytnuta jako účelová neinvestiční dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje.

Obec Výrava přispěla na projekt ze svého rozpočtu částkou 50 000 korun.

VI. etapa chodníků

logo sfdi

V období 03/2018 až 05/2019 realizovala obec Výrava za finanční podpory Státního fondu dopravní infrastruktury, investiční akci „Stavba VI. etapy chodníků v obci Výrava podél III/2992“. Předmětem stavby byla výstavba nového chodníku o celkové délce 495m podél silnice III/2992. Zakázku pro obec Výrava realizovala společnost STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha. Celkový náklad stavby činil částku 3 477 956,- Kč. SFDI poskytl na realizaci akce z programu Bezpečnost 2017 finanční příspěvek ve výši 1 815 000,- Kč. Finanční příspěvek obec na realizaci akce vyčerpala v následujícím období let 2018 -19.

 

 

 

 

 

 image004

image006

image008

image010

Občanská vybavenost

Inženýrské sítě

- kanalizace dešťová
- vodovod
- veřejné osvětlení

Komunikace

 

Pasport místních komunikací
- Technická zpráva
- Mapa
- Tabulkový passport

ico pdf
ico pdf
ico pdf
Plán zimní údržby
Plán zimní úrdžby - mapa
ico pdf
ico pdf

VIII. etapa chodníků

logo sfdiV termínu červenec až září 2015 realizovala obec Výrava za finanční podpory Státního fondu dopravní infrastruktury, investiční akci „Stavba VIII. etapy chodníků v obci Výrava podél II/299“. Zakázku pro obec Výrava realizovala společnost MADOS MT s.r.o., se sídlem Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Celkový náklad stavby činil částku 608 750,- Kč. SFDI poskytl na realizaci akce z programu Bezpečnost 2015 finanční příspěvek ve výši 362 tis. Kč.

 

 

image003

 

image005

 

Podkategorie

Podkategorie