• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

O obci

Obec Výrava leží v Královéhradeckém kraji, 15 km severovýchodně od Hradce Králové v intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině. Obec se skládá ze dvou částí, obce Výrava a místní části Dolní Černilov. Za obcí, která leží v rovině, se rozkládá nízká vrchovina Hřiby. Spádová oblast je Hradec Králové, kde jsou téměř všechny úřady s působností pro obec Výrava.
První zmínka o Výravě je z roku 1406, ale dá se předpokládat, že Výrava vznikla zřejmě někdy v 13. stol. Usuzuje se tak na základě vzniku okolních obcí, které byly založeny německými kolonisty v tomto století a o čemž hovoří i stejné ulicovité a protáhlé uspořádání obce. Obec Výrava byla součástí opočenského panství a později smiřického a to až do zrušení poddanství roku 1848/49. V tomto roce byla spojena s osadou Dolní Černilov v jednu katastrální a politickou obec. Velký rozvoj obce nastává po roce 1991, kdy Výrava získává opět svou samostatnost, kterou pozbyla v roce 1976, kdy byla připojena ke střediskové obci Černilov.