• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

Obec

Poděkování KHK za podporu provozu prodejny

 

logo khk 230                                                                 znak obce                 

Královéhradecký kraj podpořil v roce 2020 částkou 50 000 korun projekt „Podpora provozu prodejny v obci Výrava“, evidovaný pod číslem 20RRD10-0065. Částka byla poskytnuta jako účelová neinvestiční dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje.

Obec Výrava přispěla na projekt ze svého rozpočtu částkou 50 000 korun.

VI. etapa chodníků

logo sfdi

V období 03/2018 až 05/2019 realizovala obec Výrava za finanční podpory Státního fondu dopravní infrastruktury, investiční akci „Stavba VI. etapy chodníků v obci Výrava podél III/2992“. Předmětem stavby byla výstavba nového chodníku o celkové délce 495m podél silnice III/2992. Zakázku pro obec Výrava realizovala společnost STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha. Celkový náklad stavby činil částku 3 477 956,- Kč. SFDI poskytl na realizaci akce z programu Bezpečnost 2017 finanční příspěvek ve výši 1 815 000,- Kč. Finanční příspěvek obec na realizaci akce vyčerpala v následujícím období let 2018 -19.

 

 

 

 

 

 image004

image006

image008

image010

Občanská vybavenost

Inženýrské sítě

- kanalizace dešťová
- vodovod
- veřejné osvětlení

Pasporty

 

 Komunikace

Pasport místních komunikací
- Technická zpráva
- Mapa
- Tabulkový passport

ico pdf
ico pdf
ico pdf
Plán zimní údržby
Plán zimní úrdžby - mapa
ico pdf
ico pdf

 

 Kanalizace

Pasport kanalizace a kanalizační řád ico zip

VIII. etapa chodníků

logo sfdiV termínu červenec až září 2015 realizovala obec Výrava za finanční podpory Státního fondu dopravní infrastruktury, investiční akci „Stavba VIII. etapy chodníků v obci Výrava podél II/299“. Zakázku pro obec Výrava realizovala společnost MADOS MT s.r.o., se sídlem Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Celkový náklad stavby činil částku 608 750,- Kč. SFDI poskytl na realizaci akce z programu Bezpečnost 2015 finanční příspěvek ve výši 362 tis. Kč.

 

 

image003

 

image005

 

Podkategorie

Podkategorie