Dotace - kontejner

Pořízení velkoobjemového kontejneru na bioodpad

kraj1Obec Výrava obdržela dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje v rámci projektu "Čistá obec, čisté město, čistý kraj" na akci "Pořízení velkoobjemového kontejneru na bioodpad" . V rámci tohoto projektu byl zakoupen velkoobjemový kontejner. Celková cena kontejneru byla 45 738,- Kč, z toho poskytnutá dotace Královéhradeckým krajem činí 35 000,- Kč.

 

 

 

kontejner m