• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

Dotace - zpevněné plochy

Zpevněné plochy pod kontejnery

kraj1Obec Výrava obdržela dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje, z programu 16PD03-0005 na akci „Zřízení zpevněných ploch pro kontejnery na tříděný odpad". V rámci této akce bylo vybudováno 5 zpevněných ploch pro kontejnery, 4 ve Výravě a 1 na Dolním Černilově. Stavbu provedla na základě výběrového řízení firma Novostav, s.r.o. Celková cena díla je 162 789,- Kč, z toho poskytnutá dotace Královéhradeckým krajem činí 47 000,- Kč.

 

 

 

dsc 0357

dsc 0358

dsc 0359

img 7567

img 7568