• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

Rozvoj obce

Sběrný dvůr
Obec Výrava zadala vypracování studie sběrného dvora.
Studie sběrného dvora

 

Program rozvoje a obnovy venkova – obce Výravy

byl schválen v 8/2007 a aktualizován v 7/2008. Rozpracovává specifické cíle vládního Programu obnovy venkova, který je přístupný všem, je realizován na základě vlastního rozhodnutí zastupitelstva obce a je, podle potřeby, aktualizován. Výchozím podkladem pro zpracování aktualizovaného Programu rozvoje a obnovy venkova je Územní plán zpracovaný v roce 2007, rozpočet roku 2007 a 2008, rozpočtový výhled na léta 2009 ÷ 13, úvaha po roce 2013 a další materiály a fotodokumentace .

 

Programová koncepce a studie obce Výravy do roku 2020

Programová koncepce a studie obce Výravy do roku 2020