• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

Odpady

Svozový kalendář na rok 2019

Svozový kalendář na rok 2018

Ceník odpadů na rok 2019

 

Poplatky za svoz odpadu se vybírají od začátku ledna na obecním úřadě. Je možno platit i převodem na účet obce 25420511/0100 , variabilní symbol je číslo popisné, Dolní Černilov má číslo popisné +200, do zprávy pro příjemce uveďte "odpad 2017 + jméno".

 

Bioodpad
Sběr bioodpady je během zimního období pozastaven. Otevřen bude opět v březnu 2019.