• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

Odpady

Svozový kalendář na rok 2018

Ceník odpadů na rok 2018

 

Poplatky za svoz odpadu se vybírají od začátku ledna na obecním úřadě. Je možno platit i převodem na účet obce 25420511/0100 , variabilní symbol je číslo popisné, Dolní Černilov má číslo popisné +200, do zprávy pro příjemce uveďte "odpad 2017 + jméno".

 

Bioodpad
Kontejner na bioodpad je přistaven v areálu ZDV a je přístupný vždy ve středu a v sobotu od 16:30 do 18:00 hodin.