• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

Aktuality Výravy

Pozvánka na muzikál

V sobotu 18. května organizujeme pro všechny občany z Výravy výlet do Prahy.

Zveme Vás na společnou ranní cestu autobusem, v Praze individuální nebo na přání skupinkový program, a od 19 hodin společnou návštěvu legendárního muzikálu Fantom Opery na Výstavišti v Holešovicích.

Podrobnosti naleznete v pozvánce.

Pozvánka

Informace o odpadech

Platby domácností za svoz komunálního odpadu lze hradit do konce února 2019 hotově na obecním úřadě nebo bankovním převodem na účet obce 25420511/0100. Jako variabilní symbol uveďte č.p. domu, obyvatelé Dolního Černilova č.p. + 200.

Ceny známek na popelnice na rok 2019 zůstávájí stejné jako v roce 2018. Ceník známek na rok 2019.
Svozový kalendář odpadů na rok 2019 naleznete zde.

Sběr bioodpadu je pro letošní rok pozastaven. Kontejner bude opět přístupný během března 2019.