• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

Aktuality Výravy

Informace pro občany s adresou na obecním úřadě

Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?
Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt.

Podrobnosti naleznete v letáku.

Svoz nebezpečného a objemného odpadu

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ firmou Marius Pedersen proběhne ve Výravě u bývalé prodejny

v sobotu 4. května od 11:10 do 11:40

Vybírané nebezpečné odpady: oleje nebo tuky, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie, detergenty, odmašťovací prostředky, staré léky, pesticidy, akumulátory.

Dále MP odebere: pneumatiky (osobní), monočlánky, zářivky, výbojky, ledničky, mrazničky, televizory, elektropřístroje jako jsou radia, vysavače, pračky, sporáky, atd.

JINÉ ODPADY NEŽ JSOU UVEDENY NA SEZNAMU SE NEVYBÍRAJÍ!

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER bude k dispozici vedle kontejneru na bioodpad v blízkosti ZD Výrava v pátek 3.5. od 16 do 18 hodin a v sobotu 4. 5. od 16:00 do 18 hodin.

Biocentrum Na Bělkách

bc na belkach

Biocentrum Na Bělkách bylo oceněno v celostátní soutěži "Žít krajinou 2018".

Naše biocentrum, o které se staráme společně s obcí Libníkovice, získalo Cenu Státního pozemkového úřadu a v kategorii Tvorba a ochrana krajiny se umístilo na krásném 2. místě.

Výsledky byly vyhlášeny 21.3. v Hlavním sále Senátu PČR.

Děkujeme všem, kteří se na realizaci Biocentra podíleli a krásně se o něj starají!

Pozvánka na muzikál

V sobotu 18. května organizujeme pro všechny občany z Výravy výlet do Prahy na legendární muzikál Fantom Opery na Výstavišti v Holešovicích. Odjezd z Výravy ve 14 hodin, muzikál je od 19 hodin . Lístky jsou již zakoupeny. Pokud by se někdo chtěl přidat, obstará si vstupenky sám.