• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

Aktuality Výravy

SBÍRKA ŠATSTVA PRO DIAKONII BROUMOV

Po celý měsíc září můžete přinést v úředních hodinách na obecní úřad ve Výravě nepotřebné šatstvo a spotřební zboží. Co všechno Diakonie Broumov uvítá? Čtěte zde.

Svoz nebezpečného a objemného odpadu

Dne 28. září 2019 bude v naší obci proveden sběr nebezpečného odpadu. Sběr provede firma Marius Pedersen v čase od 11:00 do 11:25 u bývalé prodejny Hruška.
Podrobnosti o vybíraných odpadech naleznete v letáku.

Ve stejný víkend bude proveden také sběr objemného odpadu. Podrobnosti o přistaveném kontejneru budou zveřejněny dodatečně.

Úprava jízdních řádů

Z důvodu úplné uzavírky železničního přejezdu mezi Josefovem a centrem Jaroměře dojde s platností od 26.8. do 4.10.2019 k dopravním opatřením, které se dotknout linek IREDO 112, 261, 306, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317 a 330. Více informací naleznete ZDE. Jízdní řád IREDO 112 Jaroměř – Josefov- Libřice-Černilov - Hradec Králové naleznete ZDE.

Záměr pronájmu budovy maloobchodní prodejny

Obec Výrava zveřejňuje v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a na základě přijatého usnesení v bodě 2 při jednání 9. zasedání zastupitelstva obce Výrava ze dne 5.8.2019, záměr pronajmout níže uvedený majetek obce Výrava:

 Budova maloobchodní prodejny č.p. 139, stojící na pozemku p.č.st. 182, o výměře 299 m2, a pozemek s p.č. 1878/68 o výměře 1199 m2, vše v k.ú. Výrava

V případě zájmu je možné podat nabídku na Obecní úřad Výrava do 30. září 2019 do 15:00 hod.

Více informací zde: Záměr pronájmu