• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

Aktuality Výravy

Kontejner na objemný odpad

V sobotu 2.12. od 15:00 do 16:30 a v neděli 3.12. od 10:00 do 12:00 bude přistaven kontejner na objemný odpad. Kontejner bude umístěn v areálu ZDV "u Macků" (na stejném místě jako kontejner na bioodpad).

Bioodpad - Změna provozní doby

Od soboty 4.11.2017 je upravena provozní doba kontejneru na bioodpad. Otevřeno bude od 15:00 do 16:30 hodin.

Občasník MAS Nad Orlicí

Vážení partneři v území Místní akční skupiny NAD ORLICÍ,

v příloze naleznete první číslo našeho občasníku, jehož obsahem jsou projekty, výzvy, semináře, které nyní realizujeme.

NADORLIČNÍK