• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

Aktuality Výravy

LOUČENÍ S LÉTEM VE VÝRAVĚ

Na sobotu 31. srpna jsme pro vás připravili dlouho očekávané promítání české komedie Ženy v běhu. A než se setmí, můžeme si posedět, poklábosit a dát si něco dobrého. Vezměte dítě, babičku a dědu, a přijďte se potkat se sousedy.

Neformální Loučení s létem se odehraje na hřišti od 18 hodin, občerstvení je pro vás připraveno.

Promítání začne ve 20:30, s sebou vlastní posezení a teplé oblečení.

Akce se bude konat pouze za příznivého počasí.

zenavbehu

 

 

Záměr pronájmu budovy maloobchodní prodejny

Obec Výrava zveřejňuje v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a na základě přijatého usnesení v bodě 2 při jednání 9. zasedání zastupitelstva obce Výrava ze dne 5.8.2019, záměr pronajmout níže uvedený majetek obce Výrava:

 Budova maloobchodní prodejny č.p. 139, stojící na pozemku p.č.st. 182, o výměře 299 m2, a pozemek s p.č. 1878/68 o výměře 1199 m2, vše v k.ú. Výrava

V případě zájmu je možné podat nabídku na Obecní úřad Výrava do 30. září 2019 do 15:00 hod.

Více informací zde: Záměr pronájmu

Svoz nebezpečného a objemného odpadu

Dne 28. září 2019 bude v naší obci proveden sběr nebezpečného odpadu. Sběr provede firma Marius Pedersen v čase od 11:00 do 11:25 u bývalé prodejny Hruška.
Podrobnosti o vybíraných odpadech naleznete v letáku.

Ve stejný víkend bude proveden také sběr objemného odpadu. Podrobnosti o přistaveném kontejneru budou zveřejněny dodatečně.