Úvodní strana


 Obec Výrava

Obec Výrava se nachází 15 km severovýchodně od Hradce Králové. První zpráva o Výravě je z roku 1406. K obci patří také místní část Dolní Černilov. Výrava leží v zemědělsky využívané krajině v nadmořské výšce 243 m. Dominantou obce je kaple Narození sv. Jan Křtitele z let 1906 - 07. V obci trvale žije 390 obyvatel. V posledních letech se Výrava stala známou díky koncertům, které pořádá Letní parket Výrava.

Aktuálně

Výravský Terracup


V sobotu 10. června se uskuteční tradiční Výravský Terracup.
Plakát ke stažení.

Sběr železa a papíru


SDH Výrava pořádá v sobotu 22.4. sběr železného šrotu, papíru a autobaterií. 
Leták s podrobnostmi.

Zápis do MŠ Černilov


Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola Černilov zve na zápis do mateřské školy, v pátek 5.5. a v sobotu 6.5.2017.
Více informací v plakátu.

MŠ Černilov den otevřených dveří


V úterý 25.4 2017 bude v MŠ Černilov den otevřených dveří. Další informace v plakátu.

Uzavírka


Z důvodu rekonstrukce silnice z Černilova směr Libřice a Králova Lhota bude v termínu od 10.4.2017 do 9.6.2017 tato silnice uzavřena v úseku od křižovatky "U ruky" po začátek obce Libřice a v Libřicích od křižovatky u kostela směr Králova Lhota na hranice okresu. Objízdná trasa pro osobní dopravu povede z Černilova přes Výravu do Libřic, na Královu Lhotu z Libřic na Josefov a Jasennou.

Velkoobjemový kontejner


V pátek 31.3. a v sootu 1.4. bude v obci přistaven kontejner na objemný odpad. Kontejner bude umístěn ve dvoře naproti zemědělskému družstvu a přístupný bude v pátek od 17:00 do 18:30 hodin, v sobotu od 10:00 do 12:00 hodin.

Kontejner na bioodpad


od soboty 1.4. bude přístupný kontejner na bioodpad. KOntejner bude přístupný vždy ve středu a v sobotu od 17:00 do 18:30 hodin.

Odpady svozový kalendář a ceník na rok 2017


V příloze naleznete ceník známek za odvoz odpadu a svozový kalendář.
Poplatky za svoz odpadu budeme vybírat od začátku ledna na obecním úřadě. Je možno platit i převodem na účet obce 25420511/0100 , variabilní symbol je číslo popisné, Dolní Černilov má číslo popisné +200, do zprávy pro příjemce uveďte "odpad 2017 + jméno".

Svozový kalendář

Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje


Obec Výrava obdržela z rozpočtu Královéhradeckého kraje tyto dotace: