• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

Aktuality Výravy

Anketa občanů Výravy a Dolního Černilova k plánu rozvoje obce, podzim 2019

Milí spoluobčané,

V souvislosti s přípravami nového Plánu rozvoje obce na příštích několik let bych vás ráda oslovila s několika dotazy týkajícími se života ve Výravě a Dolním Černilově. Zajímá mě, co by se podle vás dalo vylepšit, do jakých oblastí by měly směřovat finanční prostředky i jak vy osobně byste mohli a chtěli přispět ke zkvalitnění života v obci.

Anketu je možné vyplnit i elektronicky, formulář vyplníte kliknutím na tlačítko pod článkem. Pokud chcete  vyplnit ručně, vhoďte do schránky na Obecním úřadě ve Výravě nebo přineste osobně v úředních hodinách.

Na vaše odpovědi se budu těšit do 20.10.2019. I v budoucnu si ráda vyslechnu Vaše podněty, a nápady. Věřím, že společně se nám podaří vybudovat ještě příjemnější místo k životu. Děkuji vám za spolupráci, moc si jí vážím.

Eva Nepokojová, starostka

Vyplnit Formulář

Záměr pronájmu budovy maloobchodní prodejny

Obec Výrava zveřejňuje v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a na základě přijatého usnesení v bodě 2 při jednání 9. zasedání zastupitelstva obce Výrava ze dne 5.8.2019, záměr pronajmout níže uvedený majetek obce Výrava:

 Budova maloobchodní prodejny č.p. 139, stojící na pozemku p.č.st. 182, o výměře 299 m2, a pozemek s p.č. 1878/68 o výměře 1199 m2, vše v k.ú. Výrava

V případě zájmu je možné podat nabídku na Obecní úřad Výrava do 30. září 2019 do 15:00 hod.

Více informací zde: Záměr pronájmu