• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

Aktuality Výravy

Pozvánka na muzikál

V sobotu 18. května organizujeme pro všechny občany z Výravy výlet do Prahy na legendární muzikál Fantom Opery na Výstavišti v Holešovicích. Odjezd z Výravy ve 14 hodin, muzikál je od 19 hodin . Lístky jsou již zakoupeny. Pokud by se někdo chtěl přidat, obstará si vstupenky sám.

Informace o odpadech

Platby domácností za svoz komunálního odpadu lze hradit do konce února 2019 hotově na obecním úřadě nebo bankovním převodem na účet obce 25420511/0100. Jako variabilní symbol uveďte č.p. domu, obyvatelé Dolního Černilova č.p. + 200.

Ceny známek na popelnice na rok 2019 zůstávájí stejné jako v roce 2018. Ceník známek na rok 2019.
Svozový kalendář odpadů na rok 2019 naleznete zde.

Sběr bioodpadu je pro letošní rok pozastaven. Kontejner bude opět přístupný během března 2019.