• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

Aktuality Výravy

Kontejner na bioodpad

Kontejner na bioodpad je přístupný každou středu a sobotu od 16:30 do 18:00 hodin. Kontejner je umístěn ve dvoře naproti ZDV.

Výzva MAS č. PRV 1

Místní akční skupina NAD ORLICÍ, o.p.s. vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

Seznam vyhlášených výzev

Pozvánka

Dovolujeme si pozvat všechny občany na vzpomínkovou akci k výročí povodně v naší obci.

Pozvánka

Svoz nebezpečných odpadů

V sobotu 13. května provede firma Marius Pedersen svoz nebezpečných odpadů. Kontejnery na odpad budou přistaveny od 11:10 do 11:40 u prodejny Hruška. Podrobnosti o vybíraných odpadech naleznete v letáku.