• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

Aktuality Výravy

Omezení provozu obecního úřadu

Oznamujeme občanům, že obecní úřad je s ohledem na aktuální krizovou situaci otevřen pouze v pondělí od 16 do 17 hodin.

V případě potřeby řešení neodkladných úředních záležitostí kontaktujte prosím starostku obce na telefonu 724 183 725 nebo emailu starosta@vyrava.cz.

Až do odvolání je uzavřena i obecní knihovna.

Kontejner na bioodpad je prozatím přístupný ve středu a v sobotu mezi 17:00 a 18:00.

Děkujeme za pochopení.

Informace pro občany k problematice epidemie coronaviru - Covis 19

Souhrnné informace

Jak nakládat s odpadem v době epidemie
Uzavření státních hranic - prodloužení
Otevírací doba pro seniory

Omezení dopravní obslužnosti
  -  autobusy  -  vlaky
Zákaz vycházení bez roušky

Návod na výrobu a údržbu roušky

Úřední hodiny Finančního úřadu

Zákaz volného pohybu osob

Uzavření státních hranic
Informace Generálního finančního ředitelství

Usnesení vlády ČR - zákaz maloobchodního prodeje a stravovacích zařízení

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření
Informační leták k omezení provozu autobusové dopravy
Informace MŠMT k vyhlášení nouzového stavu
Vyhlášení nouzového stavu

Opatření Ministerstvy zdravotnictví
V ČR jsou zavedena první regulační opatření (mimo letiště). Informace včetně kontaktů a shrnutí situace naleznete zde.
Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z rizikové oblasti nákazy.
Kritéria hodnocení onemocnění.
Doporučení občanům přijíždějícím z rizikových oblastí.
Zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních.

Výsledky ankety

V průběhu září a října 2019 proběhlo mezi občany obce dotazníkové šetření k tématu rozvoje obce. Obdrželi jsme 8 odpovědí, zde je jejich sumář. Všemi podněty se budeme na zastupitelstvu průběžně zabývat.

Výsledky ankety

Otevření prodejny potravin

V pondělí 11. listopadu bude otevřena prodejna potravin a smíšeného zboží ve
Výravě, čp.139. Otevírací doba bude:
PO-PÁ 6:45 - 18 hodin

SO a NE 7:30 - 18 hodin

Na vaši návštěvu se těší Jarin a Nina Nguyenovi.Eva Nepokojová
starostka obce

Parkování na veřejné zeleni

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k rozšiřujícímu se počtu vozidel parkujících na veřejné zeleni nebo chodníku, při kterém dochází k poškozování veřejného majetku, Obecní úřad Výrava upozorňuje vlastníky a uživatele předmětných vozidel, že se tímto svým konáním dopouští přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. g) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Současně s tímto upozorněním pak vlastníky a uživatele předmětných vozidel vyzývá, aby od protiprávního jednání neprodleně upustili. V případě, že se tak nestane, obecní úřad přistoupí k řešení oznámením příslušnému správnímu orgánu, které bude mít za následek řízení o přestupku. Dle ustanovení § 5 odst. 3 písm. d) výše citovaného zákona je možné uložit za takovýto přestupek pokutu až do výše 50.000,- Kč. Pravomocné rozhodnutí o přestupku se pak zapisuje do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

Přestože shora uvedený postup považuje obecní úřad za krajní řešení vzniklé situace, nelze s ohledem na poškozování veřejného majetku v případě pokračování v protiprávním konání (tj. parkování na veřejné zeleni nebo chodníku) postupovat jinak.