Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Dotační program „Obnova čisticích zařízení odpadních vod v obci Výrava“

Dotační program „Obnova čisticích zařízení odpadních vod v obci Výrava“Obec Výrava jako poskytovatel dotace vydává závazná Pravidla pro poskytnutí finanční podpory z dotačního programu obce Výrava „Obnova čisticích zařízení odpadních vod v obci Výrava“ (dále také "program"). Účelem programu je poskytnutí finanční podpory z rozpočtu poskytovatele dotace na pořízení nového nebo modernizaci stávajícího zařízení určených k čištění odpadních (splaškových) vod (dále také „projekt“), která splňují limity určené pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových dle platné legislativy. Cílem podpory stanoveného účelu je zlepšení stavu životního prostředí a kvality odváděných odpadních vod v obci Výrava.

VŠECHNY INFORMACE K TÉMATU NALEZNETE V SEKCI OBEC / VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KANALIZACE.

Pravidla_dotační program na obnovu zařízení určených k čištění odpadních vod v obci_final.docx

Příloha č.1_Žádost o poskytnutí dotace na řešení vypouštění odpadních vod.docx

Smlouva o poskytnutí dotace - Výrava.docx