Drobečková navigace

Úvod > Obec > Symboly obce

Symboly obce

Popis vlajky

List je tvořen dvěma vodorovnými pruhy o stejné šířce. Horní modrý pruh znázorňuje čistotu ovzduší a vodní plochy v obci. Dolní žlutý pruh znázorňuje zemědělskou obec. V jedné třetině délky vlajky k žerdi je emblém, znázorňující figury v podobě uděleného znaku obce předsedou Poslanecké sněmovny dne 14. 1. 2010. Poměr šířky k délce je 2:3.

Popis znaku obce

Ve zlatém štítě modrý hrot se třemi vyrůstajícími zlatými obilnými klasy, prostřední vyšší, provázený dvěma čelně postavenými modrými radlicemi.
Doplňující popis uděleného znaku (uvedené zastupitelstvem obce): Modrá špice se třemi zlatými obilnými vztyčenými klasy, znázorňující obec se zemědělskou výrobou, především pěstováním obilnin. Vpravo a vlevo od špice, která znázorňuje věž dominanty obce, jsou po stranách umístěny svislé modré radlice, znázorňující obec se zemědělskými pozemky, především s ornou půdou.

Emblém je odvozen od přírodních podmínek v obci s převažujícím charakterem zemědělské obce, tedy motivy zemědělské.

Znak obce