Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poplatky

Poplatky

Poplatek za svoz komunálního odpadu 

Od 1.1.2024 je v platnosti nová obecně závazná vyhláška (OZV) o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Frekvenci svozu na rok 2024 si plátce objedná prostřednictvím formuláře, který doručí osobně, emailem (obec@vyrava.cz) nebo datovou schránkou (ccaa9kh) na obecní úřad. Vyzvedne si známku, která určuje frekvenci svozu, a nalepí si ji na popelnici. Známku lze vyzvednout v průběhu ledna 2024.
Místní poplatek se vybírá zpětně, tedy v lednu 2024 za svoz odpadu v roce 2023, apod. Platbu lze provést v hotovosti v úředních hodinách na obecním úřadě nebo bezhotovostně na účet obce 25420511/0100, variabilní symbol je číslo popisné, Dolní Černilov má číslo popisné +200.
Objednávkový formulář a ceník naleznete na www.vyrava.cz v sekci Aktuality nebo Odpady, případně vyzvednete na obecním úřadě spolu se známkou na popelnici v průběhu ledna 2024.

Poplatek se řídí OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Poplatek ze psů 

Místní poplatek ze psů na rok 2024 ve výši 150 Kč za každého psa se vybírá do konce února na obecním úřadě v úředních hodinách. Je možno platit i převodem na účet obce 25420511/0100, variabilní symbol je číslo popisné, Dolní Černilov má číslo popisné +200, do zprávy pro příjemce uveďte "pes 2024 + jméno".

Poplatek se řídí OZV o místním poplatku ze psů.

Přiznání k místnímu poplatku ze psů.pdf

Stočné

Výši stočného schvaluje na každý rok zastupitelstvo obce. Informace o výši stočného na rok 2024.pdf

Poplatek ze vstupného

Místní poplatek se řídí OZV o místním poplatku ze vstupného.

Poplatek za využití veřejného prostranství

Místní poplatek se řídí OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Grafické znázornění VP v příloze.

Poplatek za zřízení věcného břemene (služebnosti)

Zásady pro projednávání, schvalování smluv a určení výše úplaty za zřízení věcných břemen (služebností a reálných břemen) na nemovitých věcech obce Výrava.

Sazebník poplatků

Sazebník poplatků_2022.pdf