Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poplatky

Poplatky

Poplatek za svoz komunálního odpadu 

Od 1.1.2023 je v platnosti nová obecně závazná vyhláška (OZV) o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Frekvenci svozu na rok 2023 si plátce objedná prostřednictvím formuláře, který doručí osobně, emailem (obec@vyrava.cz) nebo datovou schránkou (ccaa9kh) na obecní úřad. Vyzvedne si známku, která určuje frekvenci svozu, a nalepí si ji na popelnici. Známku lze vyzvednout v průběhu ledna 2023.
Místní poplatek se vybírá zpětně, tedy až v lednu 2024. 
Objednávkový formulář a ceník naleznete na www.vyrava.cz v sekci Aktuality nebo Odpady, případně vyzvednete na obecním úřadě spolu se známkou na popelnici v průběhu ledna 2023.

Poplatek se řídí OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

POPLATEK ZA SVOZ V ROCE 2022 SE PLATÍ DO KONCE LEDNA 2023. Platbu lze provést v hotovosti v úředních hodinách na obecním úřadě nebo bezhotovostně na účet obce 25420511/0100, variabilní symbol je číslo popisné, Dolní Černilov má číslo popisné +200. Poplatek se řídí OZV č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Ceník za rok 2022 zde.

Poplatek ze psa 

Místní poplatek ze psa na rok 2023 ve výši 150 Kč za každého psa se vybírá do konce února na obecním úřadě v úředních hodinách. Je možno platit i převodem na účet obce 25420511/0100, variabilní symbol je číslo popisné, Dolní Černilov má číslo popisné +200, do zprávy pro příjemce uveďte "pes 2023 + jméno".

Poplatek se řídí OZV č. 2/2019.

Stočné

Výši stočného schvaluje na každý rok zastupitelstvo obce. Informace o výši stočného na rok 2023.pdf

Poplatek ze vstupného

Místní poplatek se řídí OZV o místním poplatku ze vstupného.

Poplatek za využití veřejného prostranství

Místní poplatek se řídí OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Grafické znázornění VP v příloze.

Poplatek za zřízení věcného břemene (služebnosti)

Zásady pro projednávání, schvalování smluv a určení výše úplaty za zřízení věcných břemen (služebností a reálných břemen) na nemovitých věcech obce Výrava.

Sazebník poplatků

Sazebník poplatků 2022.pdf