Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poplatky

Poplatky

Poplatek za svoz komunálního odpadu 

Od 1.1.2022 je v platnosti nová obecně závazná vyhláška (OZV) č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Frekvenci svozu na rok 2022 si plátce objedná prostřednictvím formuláře, který doručí osobně, emailem (obec@vyrava.cz) nebo datovou schránkou (ccaa9kh) na obecní úřad. Vyzvedne si známku, která určuje frekvenci svozu, a nalepí si ji na popelnici. Známku lze vyzvednout v průběhu ledna 2022.
Místní poplatek se vybírá zpětně, tedy až v lednu 2023. 
Objednávkový formulář, ceník a OZV č. 2/2021 naleznete na www.vyrava.cz v sekci Aktuality nebo Odpady, případně vyzvednete na obecním úřadě spolu se známkou na popelnici v průběhu ledna 2022.

Poplatek se řídí OZV č. 2/2021.

Poplatek ze psa 

Místní poplatek ze psa na rok 2022 ve výši 150 Kč za každého psa se vybírá do konce února na obecním úřadě v úředních hodinách. Je možno platit i převodem na účet obce 25420511/0100, variabilní symbol je číslo popisné, Dolní Černilov má číslo popisné +200, do zprávy pro příjemce uveďte "pes 2022 + jméno".

Poplatek se řídí OZV č. 2/2019.

Poplatek ze vstupného

Místní poplatek se řídí OZV č. 3/2019. 

Poplatek za využití veřejného prostranství

Místní poplatek se řídí OZV č. 6/2015.  Příloha: Grafické vyznačení veřejného prostranství. 

Poplatek za zřízení věcného břemene (služebnosti)

Zásady pro projednávání, schvalování smluv a určení výše úplaty za zřízení věcných břemen (služebností a reálných břemen) na nemovitých věcech obce Výrava.

Sazebník poplatků

Sazebník poplatků 2022.pdf