Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Obecně závazné vyhlášky do 31. 12. 2021

 
Název vyhlášky Účinnost
OZV o změně sídla 1.1.2024
OZV o místním poplatku za odkládání odpadu z nemovité věci 1.1.2024
OZV o místním poplatku za odkládání odpadu z nemovité věci 1.1.2023
OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství + Příloha 1.1.2024
OZV o místním poplatku ze vstupné 1.1.2024
OZV č.2/2020 o nakládání s odpady 26.3.2020
OZV č.1/2020 o nočním klidu 26.3.2020
OZV č. 1/2024 o místním poplatku ze psů 1.1.2024
OZV č.2/2017 kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy 11.5.2017

OZV č.1/2016 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Výrava a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Veřejné prostranství Výrava

1.8.2016 
OZV č.7/2015 kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 7.1.2016

Ostatní právní předpisy