Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Odvádění odpadních vod do kanalizace

Odvádění odpadních vod do kanalizace



Datum konání:
4.2.2021

Zde naleznete všechny důležité informace týkající se odvádění odpadních (splaškových) vod z nemovitostí. V naší  obci máme kanalizaci pro veřejnou potřebu, která není zakončena centrální čistírnou odpadních vod, proto je řešení odvádění odpadních vod individuální záležitostí každé nemovitosti.

Vlastníci nemovitostí, kteří odpadní vody odvádí do vodního toku, musí mít platné Povolení k vypouštění odpadních vod vydané Magistrátem města Hradec Králové (MMHK). Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod je třeba podat ještě před skončením platnosti předchozího povolení.

Nejprve je však třeba získat stanovisko Povodí Labe, s.p. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových společně s katastrální mapkou s vyznačeným zařízením a dosavadním Povolením k vypouštění odpadních vod je možno podat emailem na podatelna@pla.cz.

Na Magistrát města Hradec Králové se podává obdržené Stanovisko Povodí Labe společně s vyplněným formulářem Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod. Pokud vlastník nemovitosti má vybudované dočišťovací zařízení, ale nemá platné povolení k vypouštění odpadních vod, použije rovněž formulář Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod. Pokud bude vlastník nemovitosti budovat nové dočišťovací zařízení (filtr k septiku, domácí ČOV) musí o povolení na Magistrátu zažádat prostřednictvím formuláře Žádost o povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění. Žádost lze podat osobně na podatelně MMHK (PO 12 - 17 hod, ST 8 - 13 hod) nebo emailem na epodatelna@mmhk.cz

VZORY žádostí naleznete níže.

Vlastníci nemovitostí, kteří odpadní vody odvádí do splaškové kanalizace, musí mít s obcí uzavřenou Smlouvu o odvádění odpadních vod. Ta slouží zároveň jako povolení k vypouštění. Smlouvu uzavřete na obecním úřadě do konce února 2021.

Upozornění: Vodoprávní úřad nepovoluje možnost vypouštění odpadních vod vsakem v lokalitách, kde je možnost vypouštění do kanalizace nebo vodního toku.