Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Platba za stočné za rok 2022

Platba za stočné za rok 2022Povinnost platit stočné byla schválena usnesením č. 5 na 29. zasedání zastupitelstva obce Výrava 29. října 2021. Částka pro rok 2022 je 24 Kč/m3. V září je fakturována záloha (za období 1-6/2022) a v lednu 2023 doplatek (za období 7-12/2022). 

Majitelé nemovitostí napojených na kanalizaci ve vlastnictví a správě obce jsou povinni platit poplatek za odvod odpadních vod / dále jen stočné /. Stočné je cenou za službu spočívající v zajištění řádného provozování a údržby kanalizace a odběru vzorků jakosti odpadních vod. Majitelé nemovitostí, kteří vypouští odpadní vody do vodního toku, stočné neplatí, ale musí 2 x ročně odebírat a hradit vzorky. Tuto povinnost řeší za nemovitosti napojené na kanalizaci obec. 

Cena za stočné pro nemovitosti odebírající vodu pouze z vodovodního řadu je stanovena podle podkladů získaných od společnosti Královehradecká provozní, a.s. Hradec Králové dle odečtu vodoměrů. Na základě získaných podkladů je fakturováno stočné.

Cena za stočné pro nemovitosti odebírající vodu pouze ze studny nebo částečně z vodovodního řadu a studny je stanovena dle směrných čísel. Směrné číslo udává legislativa jako průměrnou roční spotřebu vody v m³ na osobu a rok (v současnosti je směrné číslo 36 m³ na osobu a rok). Pro stanovení počtu osob, z něhož se vychází při výpočtu stočného dle směrných čísel roční spotřeby vody (občané), je pro správce poplatku rozhodný počet osob žijících v nemovitosti minimálně 183 dnů příslušného roku, za které je stočné vybíráno.

Cena za stočné u nemovitosti sloužící k rekreaci, ve které není trvale hlášena žádná osoba, a která je zcela napojena na vodovodní řád bez využívání studny, je stanovena jako platba z 1 trvale hlášenou osobu v obci Výrava.

Změna počtu osob žijících v nemovitosti na hlášená vlastníkem nemovitosti bude zohledněna při výpočtu doplatku za stočné za daný kalendářní rok.

Směrnice č. 3_2022_stanovující cenu stočného.pdf