Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Volby do zastupitelstva obce 23. a 24. září 2022

Volby do zastupitelstva obce 23. a 24. září 2022Volby do zastupitelstev obcí již dnes od 14 hodin!

Volební místnost pro obec Výrava v zasedací místnosti obecního úřadu (Výrava čp. 116) je otevřena:

v pátek 23.9. od 14 do 22 hodin

v sobotu 24.9. od 8 do 14 hodin

Každý volič (osoba 18+ s trvalým bydlištěm v obci) předloží volební komisi platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

Každý volič si může přinést i své hlasovací lístky, které obdržel v předchozích dnech do schránky. Volební komise případně poskytne náhradní přímo na místě, spolu s obálkami s úředním razítkem.

Za plentou dostane každý volič prostor upravit své hlasovací lístky a následně je vložit do šedé obálky. Má možnost označit své kandidáty křížkováním. Křížkovat je možné jak pouze jednotlivé kandidáty, tak celou stranu, případně kombinaci vybraných kandidátů z jedné strany a zakřížkováním celé další strany. Volební matematika bude případně vysvětlena ve volební místnosti).

Zastupitelstvo obce Výrava má 7 členů, zakřížkovat může volič maximálně 7 kandidátů. Starosta a místostarosta jsou voleni členy nového zastupitelstva na ustavujícím zasedání, které proběhne do 30 dní od konání voleb.

Volební výsledky budou oznámeny po verifikaci ČSÚ v sobotu odpoledne.

Pro letošní volby nejsou vytvořeny žádné speciální podmínky pro voliče nakažené covidem nebo lidi v karanténě. Zájem o volbu do přenosní hlasovací urny (návštěvu zástupců komise doma) nahlaste prosím včas starostce (telefon 724 183 725).

V roce 2018 při posledních komunálních volbách byla ve Výravě volební účast 52,62 %. K dnešnímu dni je v obci 329 voličů.

TĚŠÍME SE NA VÁS VE VOLEBNÍ MÍSTNOSTI.