Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rozvoj obce > Oprava místní komunikace od čp. 71 po čp. 87

Oprava místní komunikace od čp. 71 po čp. 87



Jedná se o celkovou rekonstrukci místní komunikace. Silnice je řešena jako obousměrná komunikace délky 206,85 m a šířky 3,5 m se dvěma výhybnami. Sklon jednostranný 2,5%. Stávající konstrukce vozovky byla odstraněna a nahrazena novou zesílenou konstrukcí s asfaltovým povrchem. Součástí rekonstrukce komunikace je zřízení odvodnění pomocí UV a podélného dlážděného rigolu ze žulových kostek. Nová konstrukce vjezdů k nemovitostem byla opatřena povrchem z betonové dlažby. V roce 2016 obec za podpory Královéhradeckého kraje úspěšně provedla opravu propustku přes Libníkovický potok a v roce 2017 obec z vlastních zdrojů provedla výstavbu stoky dešťové kanalizace pro odvedení části vody z této komunikace. Akce byla spolufinancována dotací Královéhradeckého kraje ve výši 1 350 000 Kč. 


Oprava místní komunikace